Wat is mijn visie?

Mijn visie is dat iedere vrouw de kans moet krijgen om te bevallen zoals zij dat wil. Thuis of in het ziekenhuis, dat maakt niet uit, als ze maar maximale kans krijgt op een natuurlijke bevalling.

Natuurlijk bevallen is niet synoniem aan thuis bevallen. Ook in het ziekenhuis kan je mooi en natuurlijk bevallen, als je maar de juiste mensen om je heen hebt, die jou die maximale kans geven om het op eigen kracht te doen, die jou helpen je vermogen aan te spreken om de natuurlijke krachten van jouw lichaam zo goed mogelijk te benutten.

Wat is natuurlijk bevallen dan wel? Natuurlijk bevallen is zo weinig mogelijk, liefst niet ingrijpen binnen dat natuurlijk proces wat arbeid en bevallen is. De literatuur leert ons dat dit de meest veilige manier is voor de vrouw om te bevallen en de meest veilige manier voor de baby om geboren te worden. Statistieken tonen aan dat zomaar ingrijpen binnen dat natuurlijk proces, dat proces dermate kan verstoren dat nog meer ingrepen noodzakelijk worden en voor we het weten bevinden we ons in een cascade van interventies.

Laat ons duidelijk zijn, we hoeven echt niet meer terug naar de Middeleeuwen; daar hadden we alleen maar de natuur om op te vertrouwen en alhoewel we weten dat 90% van de vrouwen in staat is om natuurlijk te bevallen, er blijft een groep van 10% bij wie medisch ingrijpen echt noodzakelijk is. We zijn dus niet tegen medicatie, meetapparatuur en medische technieken. Integendeel, we zijn blij dat de geneeskunde en de techniek tegenwoordig zo ver staat dat ook die groep van 10% goed kan geholpen worden. Bevallen is nog nooit zo veilig geweest als de dag van vandaag, juist omdat we er kunnen op vertrouwen dat als de natuur een steekje laat vallen, we toch goed geholpen kunnen worden.

Echter is tegenwoordig de behoefte toegenomen om technisch en verstandelijk alles te willen controleren, omdat er van alles mis zou kunnen gaan. Bevallen is geen ziekte, maar wordt in onze westerse wereld wel in hoge mate gemedicaliseerd en ontdaan van alle natuurlijkheid. Het vertrouwen in de medische techniek is groter geworden dan in de natuur en de natuurlijke krachten van de mens, die reeds miljoenen jaren in ons aanwezig is. We krijgen daardoor steeds minder vertrouwen op eigen lijf en leden en dat maakt ons onzeker en angstig, waardoor we nog meer afhankelijk worden van die medische technieken.